กุมภาพันธ์ 23 2016
1909971_1089341281116097_3357090001386097846_n

แหล่งท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยว

– อุโมงค์ต้นไม้  วัดถ้ำสันติสุข

ที่อยู่  วัดถ้ำสันติสุข  หมู่  6  ตำบลหนองม่วง  อำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

13310437_1766075463630257_580369313559549365_n