ถาม: สามารถติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้ทางไหนบ้างคะ

ตอบ: โทรศัพท์ : 036-648042

ถาม: วิสัยทัศน์ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง คืออะไรคะ

ตอบ:

การคมนาคมสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง ด้านยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง รักษาสิ่งแวดล้อม


ถาม: องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง เปิดทำการกี่โมงคะ

ตอบ: เวลา 8:30น. ถึง 16.30น.